Drukuj

Sprawozdanie z obchodów tygodnia edukacji globalnej w SP Nr 45

z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku

ph. „Uczymy się razem dla świata”

GALERIA !


W dniach 18-26 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły obchodzili Tydzień Edukacji Globalnej. Z tej okazji wzięli udział w projekcie „Uczymy (się) razem dla świata” zorganizowanym przez FundacjęCivis Polonus, współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Dzięki projektowi  uczniowie poznali założenia dotyczące edukacji globalnej,  dowiedzieli się, jakie są  problemy współczesnego świata w kontekście zagrożeń i bezpieczeństwa. Mieli również okazję do zdobycia umiejętności pozwalających twórczo zaangażować się w rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się społeczeństwa żyjące na Globalnym Południu. Młodzież mogła również stać się odpowiedzialna za decyzje podejmowane w momencie nabywania produktów w sklepach poznając ich pochodzenie i warunki, w których były wytwarzane.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zrealizowano takie przedsięwzięcia jak:

Mamy nadzieję, że  wielu uczniów i nauczycieli poszerzyło swoją wiedzę na temat edukacji globalnej oraz rozważyło możliwość dokonania zmian w swoim życiu prowadzących do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Dzięki naszym działaniom szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Uczącej Globalnie.

Organizatorzy:  Marzena Bykowska, Magdalena Żak, Elżbieta Simson