PDFDrukujEmail

Założenia organizacyjne Założenia programowe Imprezy masowe

GALERIA ZDJĘĆ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY + ABC


Karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy

(załącznik: samodzielne powroty dziecka)


 

Marta Borowik - koordynator świetlicy - odpowiedzialna jest za organizację pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy, bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci, racjonalną gospodarkę żywieniową oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji świetlicy.
Charakter pracy w świetlicy, jej specyfika dają szansę rozwijania intensywnego wychowania opiekuńczego, a także poznania indywidualnych cech uczniów w sytuacjach nielekcyjnych.

 

Dyżury Koordynatora świetlicy szkolnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.00-14.00 09.00 - 15.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00 09.00 - 14.00

 

Zapraszamy:

 

ROK SZKOLNY 2018-2019:

 


ARCHIWUM:

ZESPÓŁ TANECZNY GAZETKA ŚWIETLICOWA


Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Tutaj większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny. W związku z powyższym przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka. Dobór najodpowiedniejszych form (uwzględniający potrzeby i zamiłowania dziecka), wypełnienie ich odpowiednią treścią  decydują o  wynikach pracy .Dlatego też pragniemy, aby świetlicę naszą opuszczał uczeń:

 1. Pełen wiary w siebie, w swoje zdolności, umiejętności i siły,
 2. Świadomy swoich talentów , zdolności oraz zainteresowań i potrafiący je rozwijać ,
 3. Z umiejętnością  "twórczej  ekspresji" swoich przeżyć i uczuć zgodnie z posiadanymi zdolnościami [plastyczne, muzyczne, teatralne itd],
 4. Z wykształconymi "nawykami kulturalnymi" – potrzebą czytania, obcowania ze sztuką i kulturą,
 5. Przejawiający przyjazny stosunek do świata i  ludzi, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do niesienia im pomocy
 6. Posiadający dobrze rozwiniętą świadomość ekologiczną,
 7. Troszczący się o swoje zdrowie [nawyk regularnych ćwiczeń fizycznych, świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, nieracjonalny tryb życia],
 8. Wyposażony w podstawy psychologii praktycznej , rozumiejący swoje stany psychiczne i innych ludzi , posiadający wiedzę i umiejętność efektywnego odpoczynku i relaksu.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Sale te wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne. Do świetlicy uczęszcza ponad 200 dzieci. Każdy uczeń, którego rodzice lub opiekunowie złożą podanie zostanie przyjęty.
 • Czas pracy: 7.00 – 17.00
 • Nad prawidłową opieką dzieci czuwa kierownik oraz osiem wychowawczyń.
 • Dzieci, których rodzice znajdują się w trudnych warunkach materialnych, sieroty, półsieroty, z rodzin rozbitych, moralnie zaniedbanych będą mogły korzystać z dotacji państwowych i społecznych w postaci zapomóg, zniżek w odpłatności za, bezpłatnych obiadów

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 • Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia a nie arogancji wobec jego potrzeb uczuciowych, rywalizacji i egoizmu

 • Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

 • Nie ma w niej dzieci złych, bo wszyscy wierzymy w to, że w każdym jest jakaś "dobra cząstka", którą należy odszukać i  rozwinąć.

 • Godność jest dla nas uznawaną wartością.

 • Wychowawca ma obowiązek dokładnego poznania dziecka. Jest ono niezbędne do zindywidualizowania metod wychowania  i nauczania.

 • Każde dziecko: słabe, przeciętne, zdolne, powinno być kształcone  i objęte opieką w sposób dla niego właściwy

 • "Każdy przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu, oczekującym na pełny rozkwit" – to główne motto pracy naszej świetlicy.

 • Ponieważ jesteśmy świadomi faktu, iż z niektórych swoich uzdolnień i zainteresowań dzieci zaczynają zdawać sprawę dopiero wtedy, gdy spróbują swoich sił w danej dziedzinie, świetlica nasza zapewnia szeroki wachlarz zajęć [plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, kultury fizycznej, literackie].

 • Od wielu lat organizowane są koła zainteresowań: plastyczne, sportowe, sprawnych rąk, teatralne, geograficzno – ekologiczne, literackie, zabaw dydaktycznych.

 • Dzieci uczestniczą w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie Białegostoku. Zdobywają liczne nagrody. 
  - Teatrzyk „Świetliki” zadebiutował w 1995 roku przedstawieniem: "Ballada o Fleur i Pierrot" podczas Wojewódzkiego Forum Teatrów Szkolnych w 1995 r.; został wyróżniony i zakwalifikowany do przeglądu rejonowego, a następnie ogólnopolskiego, który odbywał się w Poznaniu. Wróciliśmy z nagrodą Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu. 
  - W 1996 roku braliśmy udział w festiwalu "Korczak dzisiaj", który odbywał się w Warszawie. 
  - W 1998 r. gościliśmy ekipę „Szaleństw Teatralnych’’ z Ośrodka Telewizji Łódz. 
  - Przez trzy dni nasz Teatr Ruchu pracował w pocie czoła podczas realizacji programu.
  - W czerwcu na spotkanie z teatralną przygodą wyruszyliśmy do Sejn na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży. Znowu zdobyliśmy liczne nagrody.
  - Obecnie przygotowywany jest nowy spektakl.
  - Wiele sukcesów odnotowaliśmy również w dziedzinie plastyki.

 

IMPREZY MASOWE

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja licznych imprez masowych:

 • Powitanie Jesieni
 • z okazji Dnia Nauczyciela
 • Święta Niepodległości
 • wieczór andrzejkowy
 • Jasełka oraz wspólne dzielenie się opłatkiem
 • Zabawa karnawałowa
 • Święto Dziewczynek
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Taty
 • Powitanie lata
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
13 dzien dziecka.doc

Kalendarz
marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Licznik odwiedzin