PDFDrukujEmail

SZKOLNE KOŁO CARITAS

 

 

 

Koło CARITAS przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku - Rok szkolny 2016/2017

 

 

GALERIA !

Szkolny Dzień Wolontariusza

14.02. 2017 r. w obchodziliśmy Szkolny Dzień Wolontariusza.

W spotkaniu organizowanym na średniej Sali gimnastycznej wzięli udział zaproszeni goście:

P. dr Ewa Stankiewicz – lekarz pediatra

- pracuje także w Hospicjum p.w. Proroka Eliasza w Nowej Woli

Bracia Kurkowie z Ciechanowca:

P. Tomasz Miliszkiewicz – Król i Starszy Bractwa

P. Kazimierz Koczewski - Marszałek

P. Anna Fijałkowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku

Zastępca Komendanta II Komisariatu Policji w  - kom. Marcin Rymarski

P. Dzielnicowy rejonu nr 11 z II Komisariatu Policji w Białymstoku
asp. Janusz Rudź

P. Dzielnicowy rejonu nr 16 z II Komisariatu Policji w Białymstoku
asp. szt. Tomasz Kamiński

ks. Adam Dawidowicz

ks. Andrzej Bołbot

 

Spotkanie uświetnił występ młodzieży ze Szkolnego Klubu „Śruba”, która przygotowała pod kierunkiem p. Lilii Gudel Etiudę na podstawie bajki H. Sienkiewicza „Bądż dobrą”.

Dekorację przygotowała p. Elżbieta Simson

Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Samul

przy nieocenionej pomocy p. Elżbiety Kosińskiej.

 

GALERIA !

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy włączyli się w akcję robienia
tych cudnych kartek bożonarodzeniowych.
To taki nasz malutki dar serca dla podopiecznych Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego
im. Św. Proroka Eliasza w Nowej Woli


Agnieszka Samul i Elżbieta Kosińska, Białystok, 20.XII. 2016


GALERIA !

Pola Nadziei w Narwi – 28.10.2016r.

W dniu 28 października zostaliśmy zaproszeni przez Hospicjum pw. Proroka Eliasza do Narwii, gdzie miała miejsce jesienna edycja akcji Pola Nadziei zorganizowana dla tegoż hospicjum.

 

W akcji wzięli udział dyrektor, pedagodzy i młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwii - Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego oraz my, gimnazjaliści z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. św. Jana Pawla II w Białymstoku wraz z Paniami: Agnieszką Samul i Elżbietą Kosińską. Dziewczęta i chłopcy z obu szkół rozegrali towarzyskie mecze. Chłopcy grali mecz piłki nożnej a dziewczyny w siatkówkę. Rozgrywki zakończyły się remisem.


Po obiedzie, zwiedziliśmy Izbę Patrona Szkoły i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o Nim. W dalszej kolejności były warsztaty dla młodzieży. Poprowadzili je zaproszeni goście - psycholog Hospicjum pw. Proroka Eliasza, mgr Monika Ksepko i lekarz hospicjum - dr Paweł Grabowski.

 

Następnie zasadziliśmy wspólnie cebulki żonkilowe na przygotowanym wcześniej miejscu - przed szkołą. W tym samym czasie uczniowie i nauczyciele z Narwi zorganizowali kwestę na rzecz hospicjum, podczas której zebrano pieniądze. W podziękowaniu za włączenie się w tą akcję poszczególne klasy otrzymały symboliczne żonkile przywiezione do Narwi przez nas.


Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu i CARITAS

 

 

 

Sprawozdanie z działalności szkolnego Koła CARITAS przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

 

GALERIA !


W tym okresie Szkolne Koło CARITAS liczyło 66 wolontariuszy wolontariatu stałego  i 27 wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie akcyjnym i  ( w sumie  93 wolontariuszy)

 

Nasze działania:

- od IX 2015r. – w akcji „Szkolny Brat, Szkolna Siostra” – czyli  koleżeńskiej  pomocy w nauce odbywającej się w Czytelni szkolnej i Świetlicy, wzięło udział 57 wolontariuszy

- od 07 IX 2015 roku w ramach współpracy z Przedszkolem Samorządowym Nr 65 w Białymstoku, systematycznie podejmowało działania woluntarystyczne  9. Wolontariuszy w 3-ch grupach,

- od 21 IX – 17 X 2015 zorganizowanie zbiórki odzieży, zabawek i słodyczy dla Domu dziecka z ul. Świerkowej w Białymstoku

- 01 – 17 XII 2015– zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek bożonarodzeniowych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

- przygotowanie paczek bożonarodzeniowych rodzinom potrzebującym z zebranych darów,

- 05 XII 2015 - udział w Zbiórce żywności w sklepach Społem dla Stowarzyszenia Otwarty Dom. Pomoc Polskim rodzinom na Litwie

- 12 XII 2015 - udział w Zbiórce żywności w sklepach Biedronka (przy ul Antoniuk Fabryczny 58 i ul. Ogrodniczki 2) dla CARITAS Archidiecezji Białostockiej

- 11 II 2016 – zorganizowano uczniom klas III spotkanie na temat roli Wolontariatu w życiu człowieka  z dr. Pawłem Grabowskim  z Hospicjum Opatrzności Bożej w Nowej Woli,

 

- 12 II 2016 – zorganizowano po raz trzeci dzień Życzliwości i Dzień Wolontariusza, by zachęcić uczniów naszej szkoły do podejmowania działań woluntarystycznych. Gośćmi tego spotkania byli min.:

 • Proboszcz par. Zmartwychwstania Pańskiego – ks. Stanisław Hołodok
 • Ks. Adam Anuszkiewicz – Wolontariusz, ks. Wikary par. Wszystkich Świętych w Białymstoku
 • P. Marzeną Grodzką – zajmującą się Wolontariatem w Caritas Archidiecezji Białostockiej, w tym również Wolontariatem europejskim w ramach projektu Erasmus + dla młodzieży
 • Wolontariuszkami Wolontariatu europejskiego:  Andreą ze Słowacji i Marią z Hiszpanii

Przedstawiciele Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego:

 • P. Tomasz Miliszkiewicz – obecnie panujący Król Bractwa
 • P. Ewa Miliszkiewicz – córka P. Tomasza i  Siostra Kurkowa,
 • P. Kazimierz Koczewski –  dostojny Rycerz Żniwny

 

- 16 II -17 III 2016 zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek wielkanocnych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

- 05 III 2016 r –udział w Zbiórce żywności w sklepach Biedronka (przy ul Antoniuk Fabryczny 58 i ul. Ogrodniczki 2) dla CARITAS Archidiecezji Białostockiej,

- przygotowanie paczek wielkanocnych rodzinom potrzebującym z zebranych darów

- we współpracy z Samorządem Uczniowskim naszego gimnazjum w II półroczu roku szkolnego 2015/2016  zorganizowanie dyżurów wolontariuszy na korytarzach przy salach uczniów klas I – III. W  tej akcji wzięło udział 10. Wolontariuszy.

 

 

Sprawozdanie z działalności szkolnego Koła CARITAS przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015

 

W tym okresie Szkolne Koło CARITAS liczyło 52 wolontariuszy wolontariatu stałego  i 19 wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie akcyjnym ( w sumie  71 wolontariuszy)

 

Nasze działania:

- od IX 2014r. – w akcji „Szkolny Brat, Szkolna Siostra” – czyli  koleżeńskiej  pomocy w nauce odbywającej się w Czytelni szkolnej i Świetlicy, wzięło udział 48 wolontariuszy

- od 10 IX 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem Samorządowym Nr 65 w Białymstoku, dokąd systematycznie chodziło 9. Wolontariuszy by prowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi z najstarszych grup przedszkolnych,

od 02 X – 27 X 2014 zorganizowanie zbiórki odzieży, zabawek i słodyczy dla Domu dziecka z ul. Świerkowej w Białymstoku

- 01 – 17 XII 2014 – zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek bożonarodzeniowych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

- przygotowanie paczek bożonarodzeniowych rodzinom potrzebującym z zebranych darów,

- 05 XII 2014 - wyjście do V LO w Białymstoku najbardziej zasłużonych Wolontariuszy, na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,

- 13 II 2015 – zorganizowanie po raz drugi Dzień Życzliwości i Dzień Wolontariusza, by zachęcić uczniów naszej szkoły do podejmowania działań woluntarystycznych. Gośćmi tego spotkania byli min.:

- 14 III 2105 r –udział w Zbiórce żywności w sklepach Biedronka (przy ul Antoniuk Fabryczny 58 i ul. Ogrodniczki 2) dla CARITAS Archidiecezji Białostockiej,

od 21 III – 17 III 2015 zorganizowanie zbiórki odzieży, zabawek
i słodyczy dla Domu dziecka z ul. Świerkowej w Białymstoku

 

- III - IV.2015 zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek wielkanocnych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (również rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, posiadającym dzieci uczęszczające do naszej szkoły)

- przygotowanie paczek wielkanocnych rodzinom potrzebującym
z zebranych darów

- IV - V 2015 – udział w akcji Kilometry dobra. Zebraliśmy 180 zł, które przekazaliśmy CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

 

 

Sprawozdanie z działalności szkolnego Koła CARITAS przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku w roku szkolnym 2013/2014

 

GALERIA !


Na wniosek z dn. 31.10.2013 r, złożony przez p. Agnieszkę Samul za zgodą p. dyr. Piotra Górskiego w dn. 11.12.2013r. otrzymaliśmy Akt powołania Szkolnego Koła CARITAS przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku.

 

W tym okresie Szkolne Koło liczyło 52 wolontariuszy.

 

Nasze działania:

- od IX 2013r. – akcja „Szkolny Brat, Szkolna Siostra” – koleżeńska  pomoc w nauce odbywająca się w czytelni szkolnej i Świetlicy,

- XII.2013 – zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek bożonarodzeniowych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

- przygotowanie paczek bożonarodzeniowych rodzinom potrzebującym z zebranych darów,

- 07.XII.2103 r –udział w Zbiórce żywności w sklepie Biedronka dla CARITAS Archidiecezji Białostockiej,

- 3. III. 2014 – zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Zyczliwości i  Dzień Wolontariusza, by zachęcić uczniów naszej szkoły do podejmowania działań woluntarystycznych. Gośćmi tego spotkania byli min.:

 • Proboszcz par. Zmartwychwstania Pańskiego – ks. Stanisław Hołodok
 • Dr Tadeusz Borowski – dyrektor Hospicjum z ul. Sobieskiego w Białymstoku,
 • P. Barbara Klem – Wolontariuszka w Hospicjum  z ul. Sobieskiego w Białymstoku,
 • Ks. Adam Kozikowski – zastępca dyr. Caritas Archidiecezji Białostockiej – Opiekun Szkolnych Kół CARITAS
 • P. Marzena Grodzka – z Caritas Archidiecezji Białostockiej - Opiekun Szkolnych Kół CARITAS wraz z Wolontariuszami z Wolontariatu Europejskiego

- III - IV.2014 zorganizowanie w szkole zbiórki żywności do paczek wielkanocnych rodzinom najuboższym z par. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

- przygotowanie paczek wielkanocnych rodzinom potrzebującym z zebranych darów

- IV - V. 2014 – udział w akcji Kilometry dobra. Zebraliśmy 170 zł, które przekazaliśmy CARITAS Archidiecezji Białostockiej.

 

 

 

 

 

 


Kalendarz
marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Licznik odwiedzin