Poprawiony (08 stycznia 2015)
PDFDrukujEmail

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH
opracowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 
im Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną

 


Nr Tytuł programu Autor programu

Data zatw. przez RP

001/G/00

Autorskie rozszerzenie programu do nauczania języka polskiego w gimnazjum „Stentor 2 – Kto czyta, nie błądzi” o elementy edukacji dziennikarskiej

Chudoń (Jurguć) Małgorzata
Radziszewska Alicja

31.03.2000

002/SP/00

Program nauczania multimedialnego „Świat kolorów. Kraina liter. Kraina liczb”

Gajlewicz Grażyna      
Hackiewicz Bożena

31.03.2000

003/SP/00

Wybrane elementy edukacji plastycznej i multimedialnej w klasach I-VI szkoły podstawowej „Twórczość, kreatywność, przyszłość”

Szymańska Joanna

31.03.2000

004/SP/00

Uzupełnienie programu języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej o treści edukacji regionalnej pt. „Skąd przychodzimy – dokąd zmierzamy”

Stachijuk Anna  
Trams Krystyna

29.09.2000

005/G/01

Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie

Lipińska Jolanta
Malinowska Krystyna

01.06.2001

006/SP/01

Projekt autorski programu „Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej”

Kołodko Elżbieta               
Zarzecka Ewa

01.06.2001

007/G/01

Projekt autorski programu „Wychowanie do życia w rodzinie dla gimnazjum”

Kołodko Elżbieta               
Zarzecka Ewa

01.06.2001

008/SP/01

Poprawki autorskie do programu „Podróże w czasie” T. Małkowskiego i J. Rześniowieckiego (kl. IV–VI szkoły podstawowej) uwzględniające tematykę edukacji regionalnej i dziedzictwo kulturowe w regionie

Kołodko Elżbieta               
Zarzecka Ewa

01.06.2001

009/SP/01

Program wychowawczy biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 45 im. w Białymstoku

Kondrat Barbara     
Oszczapińska Krystyna

01.06.2001

010/G/01

Szkolny program edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna w klasach I–III gimnazjum. III etap kształcenia

Mieczejko Ewa       
Zajączkowska Małgorzata
Zapolnik Joanna

01.06.2001

011/SP/01

„Wspólnym szlakiem” – projekt autorski programu godzin do dyspozycji wychowawcy klasy realizowanych w szkole podstawowej  klasach IV–VI

Kołodko Elżbieta
Zarzecka Ewa

01.06.2001

012/ZSI/01

„Szkolny sposób na odpady” – projekt działań odzysku surowców wtórnych w Szkole Podstawowej Nr 45 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 17 Integracyjnym w Białymstoku

Górski Piotr                 
Mieczejko Ewa

01.06.2001

013/SP/01

Uzupełnienie programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klas I–III (nr DKW-4012-267/99) o treści edukacyjne przewidziane do realizacji w klasach integracyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Chlabicz Ewa
Konicka Małgorzata

01.06.2001

014/G/01

„Z chemią w XXI wiek”. Program nauczania chemii w gimnazjum

Zapolnik Joanna

01.06.2001

015/SP/01

Program zajęć szachowych dla początkujących

Zega Leszek

01.06.2001

016/ZSI/01

„Świetlica szkolna a aktywizacja i uspołecznienie uczniów” – program autorski pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej

Smalkowska Wiesława

01.06.2001

017/ZSI/01

„Rola rodziców w budowaniu nowej misji współczesnej szkoły” – (podstawowe założenia współpracy rodziców ze szkołą XXI wieku)

Kuss-Kondrat Alicja

01.06.2001

018/SP/01

Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej do klasy pierwszej integracyjnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Dadura Danuta

15.11.2001

019/ZSI/01

Wspólna myśl i działanie odnoszące się do działań pedagogicznych w ramach działalności koła miłośników biblioteki

Jackowaka Galina            
Krasucka Jadwiga

15.11.2001

020/SP/02

Program działań wychowawczych obejmujący I etap kształcenia

Baka Katarzyna
Piętka Joanna

17.01.2002

021/ZSI/02

Program ogólnoszkolnej imprezy pt. „Święto matematyki”

Domagała Dorota    
Kalinowska Małgorzata
Kuźma Elżbieta       
Sieniawska Hanna

11.04.2002

022/SP/02

Program wychowawczy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku

Smalkowska Wiesława

11.04.2002

023/SP/02

Program zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą dobrego startu

Baka Katarzyna

11.04.2002

024/ZSI/02

Program kompleksowej opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w SP 45 i PGI 17 w Białymstoku aż do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Bobaj Bazyl                
Kalinowska Małgorzata        
Trams Krystyna

11.04.2002

025/SP/02

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie trzeciej szkoły podstawowej

Ignatowicz Violetta

11.04.2002

026/G/02

Wychowanie fizyczne. Program nauczania w gimnazjum integracyjnym dla uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych ze wspomaganiem

Olszewska Bogumiła
Olszewski Henryk            
Stojak Danuta

11.04.2002

027/SP/02

Wychowanie fizyczne. Projekt autorski programu „Wychowanie fizyczne dla szkoły podstawowej w klasach IV–VI”

Ejsmont Grzegorz          
Zarzecki Andrzej

11.04.2002

028/SP/02

Program działań wychowawczych do klasy II kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej

Panasewicz Agnieszka

11.04.2002

029/SP/02

Program zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania w wyniku zaburzonej percepcji wzrokowej

Niepokojczycka-Stefańczuk Anna

14.06.2002

030/SP/02

Program szkolnej ścieżki ekologicznej: edukacja ekologiczna w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Wilczyk Dorota    
Wróblewska Edyta  
Zajkowska Agnieszka           
Żak Magdalena

14.06.2002

031/ZSI/02

Dzień zdrowia i urody. Program ogólnoszkolnej imprezy przygotowanej metodą projektu

Dąbrowska Krystyna    
Wilczyk Dorota          
Wróblewska Edyta  
Zajkowska Agnieszka        
Żak Magdalena

14.06.2002

032/SP/02

Program edukacji regionalnej: Podlasie naszą kolebką

Słowikowska Ewa              
Tyra Dorota

14.06.2002

033/SP/02

Program działań wychowawczo-dydaktycznych kształcenia plastycznego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 45 w Białymstoku

Bajkowska Anna

14.06.2002

034/SP/02

Projekt autorski programu szkolenia sportowego w ramach zajęć SKS z piłki koszykowej (szkoła podstawowa kl. IV–VI)

Sepko Marzanna             
Zarzecki Andrzej

14.06.2002

035/ZSI/02

Żyjmy zdrowo. Szkolny projekt działań w ramach szkoły promującej zdrowie

Szkolny Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie

14.06.2002

036/ZSI/02

Edukacja w naturze. Projekt cyklu zajęć edukacyjnych: Las Antoniuk w czterech porach roku

Mieczejko Ewa         
Zajkowska Agnieszka

14.06.2002

037/SP/02

Program klas IV-VI szkoły podstawowej z elementami aerobiku ćwiczeń z przyborami na rok szkolny 2001/2002

Sepko Marzanna
Wasilewska Renata

14.06.2002

038/SP/02

Poezja w życiu dziecka. Program działań wychowawczo-dydaktycznych kształcenia interpretacji poezji przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Troc Irena

14.11.2002

039/SP/02

Pomóżmy Ziemi zaczynając od swego podwórka. Program edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej

Chlabicz Ewa                
Konicka Małgorzata

14.11.2002

040/G/02

Plastyka w klasach I-III gimnazjum. Program autorski

Czaban Katarzyna

14.11.2002

041/SP/02

Program edukacji prozdrowotnej w kształceniu zintegrowanym

Kukiełka Barbara                 
Sindera Alina              
Wnorowska Katarzyna Zdzitowiecka Marta

14.11.2002

042/ZSI/02

Kształcenie proekologicznej motywacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt działań w środowisku i dla środowiska w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku

Mieczejko Ewa            
Wilczyk Dorota  
Zajączkowska Małgorzata
Zajkowska Agnieszka
Zapolnik Joanna                             Żak Magdalena

14.11.2002

043/SP/02

Twórczość w życiu dziecka. Program działań wychowawczo-dydaktycznych wspomagających ekspresję twórczą dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Cimoch Alicja
Mierzejewska Jolanta

14.11.2002

044/SP/02

Program działań wychowawczo-dydaktycznych kształcenia plastycznego w Szkole Podstawowej Nr 45 w Białymstoku

Wilman Danuta

14.11.2002

045/SP/02

Program dydaktyczno-wychowawczy zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej dla dzieci klas 0-III

Simson Elżbieta

14.11.2002

046/ZSI/02

Program profilaktyczny Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku „Wybierz mądrze”

Blecharczyk Małgorzata
Chądzyńska Alicja   
Dzieszkowska Katarzyna
Jakimiuk Elżbieta          
Kawczyńska Anna       
Pełszyńska Katarzyna
Perkowska Grażyna        
Pućkowska Dorota

14.11.2002

047/SP/02

Rozszerzenie programu techniki w klasach V-VI o aspekt prozdrowotny

Anchimowicz Bogusława
Bobaj Bazyl                
Dąbrowska Krystyna

14.11.2002

048/SP/02

Rozwijanie osobowości dziecka poprzez aktywność twórczą. Program autorski

Gudel Lila                 
Kondracka Anna

14.11.2002

049/G/02

Edukacja w naturze. Projekt cyklu zajęć edukacyjnych „Woda w twojej rzece”

Korolkiewicz Iwona            
Wilczyk Dorota

14.11.2002

050/SP/02

Przyroda. Autorski program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej integracyjnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Siwik (Zajkowska) Agnieszka

14.11.2002

051/SP/02

Ojczyzna – to pamięć i groby. Projekt edukacji regionalnej dla uczniów klas IV-VI

Jackowska Galina            
Krasucka Jadwiga

14.11.2002

052/SP/02

Program kształcenia umiejętności wokalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach koła wokalnego

Filipkowska Elżbieta      
Ignatowicz Violetta

14.11.2002

053/SP/02

Aby być człowiekiem. Program działań wychowawczych obejmujący I etap kształcenia

Dzieniszewska Anna
Kosińska Elżbieta           
Samul Agnieszka

14.11.2002

054/SP/02

Program działań dydaktyczno-wychowawczych rozwijających twórczą aktywność dziecka w kształceniu zintegrowanym

Dzieniszewska Anna
Kosińska Elżbieta

14.11.2002

055/ZSI/03

Bliżej Europy. Uzupełnienie programu nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej Piotra Zbroga i Małgorzaty Jas „Przygoda z czytaniem i pisaniem’ oraz języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum „Dachfeuster” Elżbiety Reymont, Agnieszki Sibigi i Małgorzaty Jezierskiej-Wiejak o treści edukacji europejskiej

Łajewski Piotr
Roszkowska Maria

23.01.2003

056/ZSI/03

Program wspierający uczniów z niepełnosprawnością umysłową w nabywaniu umiejętności matematycznych

Gryko-Piaskowska Dorota
Kalinowska Małgorzata        
Kuźma Elżbieta

23.01.2003

057/SP/03

Program profilaktyczny dla klas III „Chcemy bezpiecznie żyć, uczyć się i bawić”

Bączek Elżbieta

23.01.2003

058/SP/03

Od odtwórcy do twórcy. Projekt edukacji teatralnej

Jakimiuk Elżbieta     
Perkowska Grażyna

23.01.2003

059/SP/03

Program kształcenia technicznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach koła sprawnych rąk

Nazaruk Halina

23.01.2003

060/SP/03

Projekt autorski programu szkolenia sportowego w ramach zajęć SKS z piłki siatkowej (szkoła podstawowa klasy IV-VI)

Iwaniuk Eugeniusz   
Makarewicz Beata

23.01.2003

061/SP/03

Projekt działań profilaktycznych dla uczniów klas VI pt. „Zanim spróbujesz”

Pietrzycka Anna                      
Żak Magdalena

23.01.2003

062/SP/03

Program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Chlabicz Ewa                      
Gorbacz Bożena              
Niemyjska Ewa

23.01.2003

063/G/03

Program autorski zajęć pozalekcyjnych „Klub Miłośników Podlasia”

Korolkiewicz Iwona
Piotrowska Ewa

23.01.2003

064/G/03

Autorski program nauczania geografii w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – klasa I

Korolkiewicz Iwona

23.01.2003

065/ZSI/03

Program zajęć pozalekcyjnych koła grafiki komputerowej

Czaban Katarzyna

10.04.2003

066/SP/03

„W krainie wyobraźni” – czyli dziecięca zabawa w teatr

Borkowska Elżbieta

10.04.2003

067/SP/03

Program stymulacji i wspierania rozwoju wyobraźni dzieci przez sztukę origami (program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)

Chadukiewicz Wanda            
Moroz Joanna

10.04.2003

068/SP/03

Program zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z dziećmi mającymi trudności w nauce ortografii

Bondar Henryka        
Wnorowska Katarzyna

10.04.2003

069/ZSI/03

Szkolny program wspierający pracę ucznia upośledzonego w stopni lekkim. Przedmiot: technika

Bobaj Bazyl 
Tobiaszewska Teresa

10.04.2003

070/SP/03

Program oddziaływań wychowawczych wspierający funkcjonowanie dziecka autystycznego w klasie integracyjnej

Drobysz Zofia        
Kiersnowska Renata    
Wnorowska Katarzyna Zdzitowiecka Marta

10.04.2003

071/SP/03

Projekt autorski programu szkolenia taekwon-do w ramach zajęć SKS w grupie początkowej

Zdanuczyk Bożena
Zdanuczyk Wojciech

10.04.2003

072/ZSI/03

Program zajęć pozalekcyjnych ze ścieżką europejską. „Gdy nuda nie daje ci żyć na warsztaty techniczne przyjdź”

Anchimowicz Bogusława
Dąbrowska Krystyna

10.04.2003

073/SP/03

Program działań wychowawczo-dydaktycznych kształcenia matematycznego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 45 w Białymstoku

Łuszyńska Izabela

10.04.2003

074/ZSI/03

Program edukacji regionalnej „Pod jednym dachem”

Cylwik Halina

13.06.2003

075/ZSI/03

Matematyka w działaniu i zabawie. Projekt działań w społeczności Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego i Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku

Kalinowska Małgorzata
Kuźma Elżbieta

13.06.2003

076/G/03

Geometria kreślona nitką. Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum

Moroz Joanna

13.06.2003

077/SP/03

Projekt autorski programu szkolenia sportowego w ramach zajęć SKS z piłki ręcznej w klasach IV-VI

Makarewicz Beata
Stojak Danuta            
Zdanuczyk Bożena

13.06.2003

078/SP/03

Program na koło matematyczne dla uczniów klas V pt. „Z matematyką w XXI wiek”

Chadukiewicz Wanda
Moroz Joanna

13.06.2003

079/SP/03

Program współpracy z rodzicami w kształceniu zintegrowanym „Razem mądrze wychowujemy nasze dzieci”

Krętowska Marzena
Rakowska Ewa

13.06.2003

080/SP/03

Program działań ekologicznych w klasach I-III, czyli co mogą ekozespoły

Gorbacz Bożena
Niemyjska Ewa

13.06.2003

081/SP/03

Program działań dydaktyczno-wychowawczych kształcenia muzycznego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Uzupełnienie do obowiązującego programu kształcenia zintegrowanego

Kukiełka Barbara
Kukiełka Dariusz
Sindera Alina

13.06.2003

082/SP/03

Projekt pracy Szkolnego Koła Sportowego dla klas I-III. Gry i zabawy „Olimpijka”

Kosińska Elżbieta

13.06.2003

083/G/03

Informatyka 2003. Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Gajlewicz Grażyna
Hackiewicz Bożena

27.08.2003

084/ZSI/03

Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny

Wachowiec Dorota

27.08.2003

085/SP/03

Program koła teatralnego dla klas I-III szkoły podstawowej

Jakimiuk Elżbieta         
Perkowska Grażyna

27.08.2003

086/SP/03

Wykorzystanie terenu przyszkolnego na zajęciach Koła Przyrodniczego w szkole podstawowej. Program zajęć pozalekcyjnych

Wróblewska Edyta

14.10.2003

087/G/03

Autorski program nauczania ścieżki „edukacja europejska” dla klasy pierwszej gimnazjum

Bykowska Marzena

14.10.2003

088/ZSI/03

Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursu

Tobiaszewska Teresa

14.10.2003

089/ZSI/03

Projekt wspierania uczniów zdolnych z Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku

Gryko-Piaskowska Dorota
przy współpracy Zespołu Promocji Ucznia Zdolnego

14.10.2003

090/SP/03

Z Panem Jezusem przez rok szkolny. Program działań dydaktyczno-wychowawczych obejmujący II etap kształcenia

Samul Agnieszka

13.11.2003

091/SP/03

Metoda Dobrego Startu w terapii i zapobieganiu trudnościom szkolnym. Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kształcenia zintegrowanego

Baka Katarzyna     
Piętka Joanna

13.11.2003

092/SP/03

Głowę każdy łamać może. Projekt działań związanych z międzyszkolnym konkursem łamigłówek matematycznych dla uczniów klas piątych i szóstych SP 45

Domagała Dorota     
Sieniawska Hanna

13.11.2003

093/G/04

Projekt autorski programu zajęć wychowania fizycznego z piłki ręcznej w gimnazjum

Dunda Krystyna            
Olszewska Bogumiła

22.01.2004

094/SP/04

Program regionalnego koła zainteresowań „Klub ciekawskich”

Rakowska Ewa
Krętowska Marzena

22.01.2004

095/G/04

Projekt edukacyjny „Bliżej Unii Europejskiej...”

Batko-Grzywaczewska Justyna
Bykowska Marzena

22.01.2004

096/SP/04

Program na Koło Matematyczne dla uczniów klas VI pt. „Z matematyką poznajemy świat”

Chadukiewicz Wanda      
Moroz Joanna

16.04.2004

097/SP/04

Program Koła Żywego Słowa „EFFATA” w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Grochowska Bożena

16.04.2004

098/SP/04

Projekt edukacyjny „Cała Polska czyta dzieciom i my też”

Krętowska Marzena
Rakowska Ewa

16.04.2004

099/G/04

Projekt „W kręgu literatury i sztuki niemieckiej”

Łajewski Piotr

29.04.2004

100/SP/04

Szkolny program ścieżki prozdrowotnej „Edukacja prozdrowotna w klasach IV-VI szkoły podstawowej”

Wróblewska Edyta
Siwik (Zajkowska) Agnieszka           
Żak Magdalena

29.04.2004

101/ZSI/04

Projekt „W krainie braci Grimm”

Łajewski Piotr              
Roszkowska Maria

29.04.2004

102/SP/04

Program Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w szkole podstawowej

Żak Magdalena

29.04.2004

103/SP/04

Pogram zajęć pozaszkolnych Szkolnego Koła Artystycznego. Autorski program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej z elementami edukacji teatralnej, literackiej i plastycznej

Drobysz Zofia               
Sokołowska Elżbieta

21.06.2004

104/G/04

Projekt autorski programu zajęć z piłki siatkowej na zajęciach wychowania fizycznego w gimnazjum

Dunda Krystyna                Olszewska Bogumiła

21.06.2004

105/SP/04

Edukacja Regionalna „Nasz dom Podlasie”. Program działań edukacyjno-wychowawczych. I etap – kształcenie zintegrowane

Michałowska Joanna
Wanczewska Beata

21.06.2004

106/SP/04

Program działań wychowawczych obejmujących I etap kształcenia szkoły podstawowej „Uczymy się, bawimy i pracujemy razem”

Łaniewska-Kniaź Elżbieta Panasewicz Agnieszka

21.06.2004

107/G/04

Program terapeutyczny dla uczniów z dysleksją rozwojową przeznaczony do realizacji w gimnazjach

Chudoń (Jurguć) Małgorzata                   
Lubińska Iwona

09.11.2004

108/ZSI/04

Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Projekt działań związanych z pracą z uczniem zdolnym w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku

Górski Piotr                      
Zapolnik Joanna

09.11.2004

109/SP/04

Program treści matematycznych na zajęciach zespołu korekcyjno-kompensacyjnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Karłuk Agnieszka                   Snarska Joanna

09.11.2004

110/SP/04

Narzędzie do diagnozy funkcjonalnej. Plan terapeutyczny dla dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim

Kukiełka Barbara                  Michałowska Joanna

22.12.2004

111/SP/04

Program na koło matematyczne dla uczniów klas IV pt. „Z matematyką za PAN BRAT”

Chadukiewicz Wanda               Moroz Joanna

22.12.2004

112/SP/05

Baśniowe podróże z panem Andersenem

Sadowska (Białogłowa) Beata
Roszkowska Maria

20.01.2005

113/G/05

„Z fizyką w XXI wiek. Klasy I-III”. Autorski program nauczania fizyki w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Ambrożewicz Joanna    
Kardasz Marzena

01.04.2005

114/ZSI/05

Program wspierający uczniów w nabywaniu umiejętności matematycznych, przygotowujący do sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej I egzaminu po klasie III gimnazjum wraz z kartami pracy

Kalinowska Małgorzata
Korneluk Małgorzata

01.04.2005

115/SP/05

Program Koła „365 dni dookoła Biblii”

Walendziuk Agnieszka

05.04.2005

116/SP/05

Program konkursu przygotowany metodą projektu pt. „Niech prowadzi nas nić Ariadny”

Łuczaj Anna                  
Ugolik Barbara

05.04.2005

117/SP/05

Program zajęć dramowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej pt. „Z literaturą za pan brat”

Łuczaj Anna                  
Ugolik Barbara

05.04.2005

118/G/05

Program zajęć dramowych w klasach I-III gimnazjum pt. „Przygoda z lekturą”

Łuczaj Anna                  
Ugolik Barbara

05.04.2005

119/ZSI/05

Zagrożenia komputerowe. Projekt działań związanych z przeciwstawianiem się zagrożeniom komputerowym u uczniów w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku

Kardasz Marzena

20.06.2005

120/SP/05

„Cztery pory roku w papierowym świecie”. Program wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez origami i ruch. Uzupełnienie do obowiązującego programu kształcenia zintegrowanego

Michałowska Joanna
Wanczewska Beata

20.06.2005

121/SP/05

Program wspierający uczniów z niepełnosprawnością umysłową na podstawie programu „Matematyka 2001”

Pietrzycka Anna

Zawadzka Katarzyna

09.11.2005

122/SP/05

Z Kangurkiem za Pan Brat. Program koła matematycznego dla uczniów klas trzecich kształcenia zintegrowanego

Adamiak Anna

Zdanuczyk Joanna

09.11.2005

123/ZSI/05

W trosce o uśmiech dziecka. Projekt działań Szkolnego Koła TPD na rok szkolny 2005/2006

Praca zbiorowa

09.11.2005

124/SP/G/06

„Zabawa z kolorem, światłem i nie tylko...” Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem fototerapii i koloroterapii

Karłuk Agnieszka
Snarska Joanna

2006-01-19

125/SP/06

Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pt. „Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci”

Sacharewicz Maciej  
Wolańska Anna

2006-04-11

126/SP/06

Projekt autorski programu pt. „Szkolenie sportowe w ramach zajęć SKS z piłki nożnej (szkoła podstawowa klasy IV-VI)

Sacharewicz Maciej  
Wolańska Anna

2006-04-11

127/G/06

Program na koło matematyczne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum pt. „Matematyka dla asów”

Chadukiewicz Wanda

Moroz Joanna

2006-04-11

128/SP/06

Program oddziaływań wychowawczych wspierający kształtowanie asertywnych postaw u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Adamiak Anna

Kiersnowska Renata

Zdanuczyk Joanna

2006-04-11

129/SP/06

ABC... polskich baśni i legend. Program edukacji patriotycznej

Kułak Katarzyna

2006-09-16

130/SP/06

Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z klas II-VI szkoły podstawowej z zaburzeniami zachowania

Staworko Joanna

2006-08-31

131/SP/06

Uwierz w siebie. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z klas II-VI szkoły podstawowej z zaniżoną samooceną

Dzieniszewska Anna

2006-08-31

132/G/06

Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum dla uczniów z orzeczeniami kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

Mieczejko  Ewa

Wilczyk Dorota

2006-08-31

133/SP/06

Edukacja regionalna „Moje Podlasie”

Połubek Ewa

2006-11-09

134/G/06

Program na koło matematyczne dla uczniów klas drugich gimnazjum pt. „Matematyka dla Orłów”

Moroz Joannna

2006-11-09

135/SP/06

Projekt współpracy międzynarodowej szkół ‘Where water is clean and grass is green’ (Gdzie woda czysta i trawa zielona)

Niemyjska Ewa

2006-11-09

136/SP/06

Nasz Chór. Program dydaktyczno-wychowawczy zajęć pozalekcyjnych z katechezy prawosławnej, I i II etapy kształcenia

Musiuk Anna

2006-11-09

137/ZSI/07

Wartości wychowawcze zajęć ruchowych w świetlicy szkolnej. Program własny pracy z dziećmi realizowany od 2004 r. w świetlicy ZSI Nr 1 Białystok

Gromek Monika               
Huryń Magdalena         Ostaszewska Agnieszka

2007-01-18

138/G/07

„Ekologia – wybór przyszłości”. Projekt działań dla uczniów PGI Nr 17 Białystok

Ambrożewicz Joanna
Kardasz Marzena   
Mieczejko Ewa    
Rogińska Anna        
Wilczyk Dorota    
Zapolnik Joanna

2007-01-18

139/G/07

Program zajęć socjoterapeutycznych jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych „Był sobie diament”

Smalkowska Wiesława

2007-11-08

140/ZSI/07

Program Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Rzepnicka Teresa

2007-11-08

141/ZSI/07

Program Koła Misyjnego „Być Misjonarzem”

Więckowska Agnieszka

2007-11-08

142/G/08

Z fizyką za pan brat. Program pracy z uczniem zdolnym na kole fizycznym

Ambrożewicz Joanna

Kardasz Marzena

2008-01-17

143/SP/08

Program działań dydaktyczno-wychowawczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach Koła Dobrego Smaku

Rudzińska Elwira
Staworko Joanna

2008-01-17

144/ZSI/08

Program działań profilaktycznych biblioteki w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku pt. „Żyj zdrowo i wesoło”

Jackowska Galina
Kondracka Anna
Kondrat Barbara
Łaniewska-Kniaż Elżbieta
Oszczapińska Krystyna

2008-04-21

145/SP/08

Ukryty talent. Program przygotowania dzieci do konkursów religijnych

Rzepnicka Teresa
Walendziuk Agnieszka
Więckowska Agnieszka

2008-04-21

146/SP/08

„To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci...” Program pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej na zajęciach koła historycznego

Batko-Grzywaczewska Justyna

2008-11-14

147/ZSI/08

„Małe i duże mitologiczne podróże”. Projekt edukacyjny

Batko-Grzywaczewska Justyna
Białous Magdalena
Załuska Anna

2008-11-14

148/G/08

Program profilaktyczny dla klasy III gimnazjum „Edukacja młodzieży szkolnej w zapobieganiu HIV/AIDS i chorobom przenoszonych drogą płciową

Stojak Danuta Daria

2008-11-14

149/PGI/08

„We are keen on English!”. Program autorski z języka angielskiego w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku w ramach pracy z uczniem zdolnym dla klas V-VI SP 45 i II-III PGI 17

Dakowicz Mirosława
Roszkowska Marta
Silkinis Anna
Wasiluk Mariola

2008-11-14

150/G/08

Dostosowanie programu nauczania biologii w klasie II gimnazjum do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Mieczejko Ewa

2008-11-14

151 /SP/09 Autorski program nauczania ścieżki regionalnej dla klas V szkoły podstawowej Chylińska Agnieszka 2009-01-23
152/SP/09 Program na koło matematyczne dla uczniów klas IV szkoły podstawowej Litman Małgorzata 2009-01-23
153/SP/09 Program działań edukacyjno-wychowawczych obejmujący II etap kształcenia pt. „Śpiewajmy Panu” Bielonko Ewa 2009-01-23
154/ZSI/09 Program działań dydaktyczno-pedagogicznych przygotowujący dzieci do spotkania z Jezusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Bielonko Ewa
Grochowska Bożena
Rzepnicka Teresa
Samul Agnieszka
Walendziuk Agnieszka
Więckowska Agnieszka
2009-01-23
155/G/09 Program wychowania patriotycznego w gimnazjum „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” Korolczuk Elżbieta 2009-01-23
156/SP/09 Oswajamy ortografię. Program zajęć koła ortograficznego dla uczniów szkoły podstawowej

Białous Magdalena

Załuska Anna

 

2009-10-28
157/SP/10 Projekt autorski do wykorzystania prac nauczycieli uczących języka polskiego w klasach IV-VI pn. Prace długoterminowe z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej Sadowska Beata 2010-01-13
158/G/10 Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum – etap edukacyjny III.0 oraz III.1

Garbaczewska Małgorzata
Prażych Magdalena
Słoniewska Ewa

2010-06-21
159/G/10 Program nauczania języka niemieckiego koła zainteresowań dla klas pierwszych gimnazjum „Spielend Deutsch lernen” (Nauka języka niemieckiego przez zabawę)

Prażych Magdalena
Słoniewska Ewa

 

2010-02-08
160/G/10 Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum – etap edukacyjny III.0 oraz III.1

Garbaczewska Małgorzata
Prażych Magdalena
Słoniewska Ewa

 

2010-06-21
161/SP/10 Program zajęć pozalekcyjnych „Zacznijmy razem… – sztuka konstruowania gier”

Gromek Monika
Siemionczyk Eliza
Wyszyńska Marta

 

2010-06-21
162/SP/10 Informatyka 2010. Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Bajena Marcelina
Gajlewicz Grażyna

 

2010-08-30
163/SP/11 Program pracy wychowawczej w czasie ferii zimowych ph. „Pomysł na ferie z wychowawcą” realizowany z uczniami klasy V g SP 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku Panasewicz Agnieszka 2011-01-21
164/ZSI1/11 W trosce o uśmiech dziecka. Program działań szkolnego Koła TPD przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku na rok 2011

Dadura Danuta

Dmitruk Marzanna

Dzieniszewska Anna Kiersnowska Renata

Kuźma Elżbieta

Michałowska Joanna

Panasewicz Agnieszka Rudnik Urszula

Samul Agnieszka, Twardzik Małgorzata Zdanuczyk Joanna Zdzitowiecka Marta

Żak Magdalena
2011-01-21
165/ZSI1/12 Program zajęć terenowych

Pieszalska Agnieszka

Słoniewska Ewa
2012-08-30
166/SP/12 Zielona Szkoła „Na Szlaku wiedzy”. Interdyscyplinarny autorski program zajęć terenowych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Pieszalska Agnieszka

Słoniewska Ewa
2012-09-11
167/SP/13 Program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo”

Rudnik Urszula

Żukowska Jolanta
2013-05-14
168/SP/13 Wychowanie fizyczne. Program z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klas IV-VI uczących się w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Ejsmont Grzegorz

Makarewicz Beata

Sepko Marzanna

Zarzecki Andrzej
2013-08-29
169/SP/13 Eksperymenty przyrodnicze „Nauka przez działanie”. Autorski program zajęć praktycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Kiryluk Anna

Pieszalska Agnieszka
2013-08-29
170/SP/13 „Sprawdź się”. Autorski program zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów klas VI przygotowujący do sprawdzianu szóstoklasisty Rzędzian Anna 2013-08-29
171/SP/13 Program działań wychowawczych ph. „Klasowe wędrówki integrujące szkołę z rodzicami” realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w klasie V E w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Panasewicz Agnieszka 2013-08-29
172/SP/15 Program zajęć koła redakcji szkolnej gazetki „Integratka” w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku Sadowska Beata 2015-01-08

Opracował Leszek Zega

Kalendarz
marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Licznik odwiedzin