PDFDrukujEmail
ZADANIA BIBLIOTEKI PRACA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKI
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI WYSTAWKI, WYSTAWY, KONKURSY
NASZA GALERIA


Jedną z bardzo ważnych pracowni na terenie szkoły jest biblioteka. Urzeczywistnia te same cele i zadania co pozostałe pracownie, lecz różni się od nich doborem pomocy i organizacją zajęć. Jej ranga na terenie szkoły obok warunków organizacyjnych, realizowanych zadań jest w dużym stopniu uzależniona od pracującego z młodzieżą w wypożyczalni i czytelni nauczyciela bibliotekarza, od jego inwencji, zapału, sprawności intelektualnej, kultury czytelniczej, sumienności, to jest od jego cech osobowości.


Polecamy:ZADANIA BIBLIOTEKI


 • Biblioteka szkolna jest:
  - interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem 
  i poszerzaniem wiedzy;
  - ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli 
  i rodziców;
  - ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 • Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.

 • Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie , doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.

 • Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę 
  i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.


ORGANIZACJA BIBLIOTEKI


 • Biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 45 im Jana Pawła II w Białymstoku funkcjonuje od września 1988 roku

 • Składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i pokoju opracowań zbiorów bibliotecznych (wyposażonych w sprzęt audiowizualny)

 • Godziny pracy: 8 - 17

 • Pracuje w niej 5 nauczycieli bibliotekarzy

 • Z biblioteki korzysta 149 nauczycieli, 31 pracowników administracji,

 • 1570 uczniów i ich rodzice

 • Biblioteka zgromadziła 22688 woluminów książek i 1301 zbiorów audiowizualnych

 • Posiada bogaty księgozbiór podręczny.


PRACA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKI


Biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku oprócz zadań administracyjno-technicznych pełni funkcję pedagogiczną. Nauczyciele bibliotekarze spełniają następujące zadania:

 • udostępniają zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do pracowni, klas, świetlicy;

 • prowadzą działalność informacyjną i propagandową zbiorów, biblioteki i czytelnictwa;

 • poznają czytelników rzeczywistych i potencjalnych;

 • udzielają porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;

 • prowadzą rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się);

 • prowadzą zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

 • współorganizują pracę zespołu uczniów (koła przyjaciół biblioteki), współpracującego z biblioteką;

 • współpracują z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu do samokształcenia;

 • prowadzą różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych.
W bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku stosowane są różnorodne formy pracy pedagogicznej. Zainteresowania i zamiłowania czytelnicze rozwijane są poprzez indywidualną, grupową i zbiorową pracę z czytelnikiem - organizowanie quizów, wystawek, wystaw, wieczorów poezji, happeningów, inscenizacji, spotkań autorskich oraz wycieczek.
W bibliotece przygotowywane są:


 • WYSTAWKI:
  * Nowości ekologiczne,
  * Poznaj swoje lektury,
  * Zima wierszem malowana,
  * 1 grudnia-światowy dzień walki z AIDS,
  * Pamiętny wrzesień 1939.


 • WYSTAWY:
  * Człowiek wieku XXI - człowiekiem ery ekologicznej,
  * Toczy się lawina śmieci (wystawa związana z akcją "Sprzątanie świata - Polska 98"),
  * 19 listopada - dzień bez papierosa,
  * Szopka noworoczna,
  * Chrońmy nasze lasy,
  * Białystok moje miasto.


 • KONKURSY:
  * Przygody Pana Samochodzika,
  * Czy znasz książki Hanny Ożogowskiej?,
  * Białystok moje miasto,
  * Życie i twórczość Adama Mickiewicza,
  * Najciekawsza recenzja filmu : "Ogniem i mieczem",
  * Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły.

 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: 
  * Wieczór baśni Dalekiego Wschodu,
  * Wieczór poezji o jesieni,
  * Wieczór andrzejkowy,
  * Wieczór poetycko - muzyczny poświęcony Fryderykowi Chopinowi.


Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczy w SPOTKANIACH AUTORSKICH, na przykład z poetą Jerzym Fryckowskim i z autorką książek dla dzieci panią Zofią Redlarską - Olek.


Dzieci skupione w aktywie bibliotecznym biorą udział w WYCIECZKACH do muzeum lub poza miasto. Zwiedzały między innymi Supraśl i okolice, Choroszcz z barokowym kościołem oraz letnią rezydencją Branickich.

Od kilku lat w okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze mające bogaty program. Organizowanie w bibliotece różnych form pracy pedagogicznej przyciąga do współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów.


Nawiązana została współpraca z Zespołem Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, gdzie uczennice naszej placówki zaprezentowały montaż poetycki o Fryderyku Chopinie z okazji zorganizowanego w tej szkole turnieju recytatorskiego. Działalność pedagogiczna z czytelnikami znajduje odzwierciedlenie w kronice biblioteki szkolnej.W bieżącym roku szkolnym biblioteka planuje zorganizowanie między innymi:* Wystawy i prelekcji na temat mniejszości narodowych,

* Dnia Dziecka,
* Dnia Ziemi,
* Wieczoru baśni,
* Inscenizacji pod tytułem: "Dni Oświaty, Książki i Prasy".Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Licznik odwiedzin