PDFDrukujEmail

WYNIKI WOJWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

ETAP WOJEWÓDZKI


Lista z wynikami

 

Prace do wglądu:

Prace z etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi m. Św. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10, w następujących terminach:

 

05.03 - wtorek – godzina 17:45 – 18:15 – sala 209

06.03 - środa – godzina – 7:30 – 8:00 – sala 209

07.03 – czwartek – godzina- 17:15 – 17:45– sala 209


Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.


Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do piątku 08.03 włącznie) od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

 

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.


Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.

 

Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty. Najpóźniej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu przedmiotowego, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu.

 

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii. Przy obliczaniu terminów nie bierze się pod uwagę dnia, w którym dane zdarzenie miało miejsce.

 

Joanna Kłosowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego

Kalendarz
marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Licznik odwiedzin