PDFDrukujEmail

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

ETAP REJONOWY


Lista z wynikami

 

Prace do wglądu:

Prace z etapu rejonowego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi m. Św. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10, w następujących terminach:

 

07.01- poniedziałek – godzina 8:00 – 9:00 – sala 209

08.01- wtorek – godzina – 17:45 – 18:30 – sala 209

09.01– środa – godzina – 7:15 – 8:00 – sala 209

 

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 

 

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do czwartku 10.01 włącznie) od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii. Przy obliczaniu terminów nie bierze się pod uwagę dnia, w którym dane zdarzenie miało miejsce.

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Prezydium wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Joanna Kłosowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego

Kalendarz
styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Licznik odwiedzin