PDFDrukujEmail

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI
CELESTYNA FREINETA - Grupa Regionalna Białystok
W NASZEJ SZKOLE


Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku jest siedzibą  międzyszkolnego nauczycielskiego stowarzyszenia edukacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C.Freineta  - Grupy Regionalnej Białystok. Kilku nauczycieli  naszej placówki jest członkami tego stowarzyszenia, wielu – jego sympatykami. Nasza nauczycielka Hanna Wasilewska jest obecnie przewodniczącą tego stowarzyszenia na region Białystok.


Techniki pracy szkolnej Twórcy Nowoczesnej Szkoły Francuskiej - Celestyna Freineta stosuje wielu pedagogów szkoły, co ma odzwierciedlenie w kilku programach autorskich oraz w codziennej pracy z dziećmi klas O-III.

 

 


Nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku od  lat prowadzą i organizują zajęcia otwarte oraz warsztaty dla nauczycieli inspirowane koncepcją pedagogiczną C. Freineta. Uczestniczy w nich nie tylko kadra pedagogiczna szkoły, ale też nauczyciele wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego innych szkół,  przedszkoli oraz studenci. Od 2003r. do chwili obecnej odbyły się w naszej szkole 23 spotkania warsztatowe organizowane lub organizowane i prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 45.


Były to następujące formy warsztatowe:

 • Twórcza wędrówka przez cztery pory roku - prezentacja programu autorskiego sześciolatków SP nr45  inspirowanego pedagogiką C.Freineta
 • Wiosenne inspiracje freinetowskie – warsztaty połączone z wystawą twórczości dziecięcej
 • Wigilia inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela - warsztaty połączone z prezentacją wydawnictw dziecięcych – 2 spotkania warsztatowe połączone z Międzyszkolną wystawą wydawnictw dziecięcych inspirowanych pedagogiką  C.Freineta
 • Jesienne barwy
 • Muzyka inspiracją do działalności twórczej dziecka
 • To my – mali Polacy – edukacja regionalna i patriotyczna inaczej – 2 grupy warsztatowe
 • Ku źródłom pedagogiki C.Freineta
 • „Zaufaj dziecku” – techniki Freineta inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela  - 8 spotkań warsztatowych
 • Trening myślenia twórczego
 • Wykorzystanie technik C.Freineta w edukacji przedszkolnej – 2 spotkania
 • Naturalne metody nauki czytania z wykorzystaniem pedagogiki Freineta - 3 spotkania warsztatowe
 • Święta tuż, tuż

 

Ponadto nauczyciele szkoły – członkowie stowarzyszenia uczestniczą w realizacji międzyszkolnych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych stowarzyszenia, będąc m.in. autorami i koordynatorami oraz prowadzącymi zajęcia warsztatowe podczas Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli „Przezwyciężać granice likwidować bariery w poszukiwaniu optymalnej koncepcji pedagogicznej”, która odbyła się w Supraślu w dniach 9-11 września 2005r. Uczestniczyło w niej ponad 120 nauczycieli z całej Polski oraz nauczyciele Litwy, Łotwy i Białorusi. Autorem i  organizatorem projektu była Hanna Wasilewska.

 

6 nauczycieli naszej szkoły było też organizatorami i uczestnikami 5-letniego miejskiego i ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla dzieci i nauczycieli Wystaw Twórczości Dziecięcej Inspirowanej Pedagogiką Celestyna Freineta „Dlaczego mam tyle pytań do świata”, który skierowany był ogółem do ponad 1000 dzieci i 160 nauczycieli. W imprezach twórczych towarzyszących otwarciu wystaw uczestniczyło około 300 uczniów naszej szkoły.

 

Hanna Wasilewska współpracując z Podlaskim Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” wielokrotnie prowadziła różnorodne formy doskonalenia nauczycieli Litwy, Łotwy i Białorusi oraz zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na licznych ogólnopolskich konferencjach nauczycieli w Białymstoku, Gnieźnie, Puławach, Iławie, Warszawie, Lublinie, a także na Litwie – w Wilnie.

 

Wiadomości o stowarzyszeniu, publikacje dotyczące pedagogiki Celestyna Freineta oraz  zdjęcia  można znależć pod adresem: www.freinetbialystok.republika.pl

 

Z życia naszego stowarzyszenia:

 

 

Odkrywamy walory pedagogiki Celestyna Freineta
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez członków
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta - Grupy Regionalnej Białystok
rok szkolny 2011/2012

Koordynator zajęć - Hanna Wasilewska - tel. kom. 508 773 974
856533162 (proszę dzwonić po godz.16.30)

Oferta skierowana do zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej
i świetlic. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefoniczne do koordynatora zajęć
Maksymalna liczba uczestników na proponowanych warsztatach – 22 osoby
Wszystkie zajęcia warsztatowe rozpoczynają się o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy na te zajęcia nauczycieli naszej szkoły

 

Z PEDAGOGIKĄ FREINETA W ZERRÓWKACH

Odkrywamy walory pedagogiki Celestyna Freineta
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez członków
Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta - Grupy Regionalnej Białystok
rok szkolny 2011/2012

Koordynator zajęć - Hanna Wasilewska - tel. kom. 508 773 974
856533162 (proszę dzwonić po godz.16.30)
Oferta skierowana do zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej
i świetlic. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefoniczne do koordynatora zajęć
Maksymalna liczba uczestników na proponowanych warsztatach – 22 osoby
Wszystkie zajęcia warsztatowe rozpoczynają się o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy na te zajęcia nauczycieli naszej szkoły
1.    lp.    
Temat warsztatów    
Prowadzący     
Miejsce  warsztatów       Termin
warsztatów
2.        Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Iwona Grygorowicz
Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku    Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
ul. Kozłowa 25     11.I 2012r.

Sprawności w edukacji wczesnoszkolnej -
warsztaty inspirowane pedagogiką C. Freineta
Iwona Sztabińska
Zespół Szkół Społecznych nr 4 PTO w Białymstoku
ul. Dzielna 8    Zespół Szkół Społecznych nr 4  PTO w Białymstoku
ul. Dzielna
28. II 2012r.
Impresje wielkanocne- warsztaty inspirowane pedagogiką C.Freineta i sztuką origami


Joanna Michałowska
Beata Wanczewska
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
Białymstoku    Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
Białymstoku     15 marca 2012r.
„Uskrzydlić dziecko”–  wykorzystanie technik Freineta
w edukacji wczesnoszkolnej
Hanna Wasilewska
Szkoła Podstawowa nr 45z Oddziałami
Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
w Białymstoku     Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
Białymstoku
18.IV 2012r.
Zabawy badawcze w edukacji wczesnoszkolnej     Tamara Jabłońska
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach    Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach    8.V.2012r.    

Kalendarz
marzec 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Licznik odwiedzin