PDFDrukujEmail

PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Nazwisko
i imię

Rodzaj zajęć

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Adamiak Anna

edukacja wczesnoszkolna

11.20-12.05

12.05-15.25

12.05-15.25

8-10.30

8-12.05

Ambrożewicz Joanna

fizyka

10.35-14.15

8-13.25

8-13.25

8-11.20

12.40-17.40

Bajkowska Anna

terapia pedagogiczna

9.45-13.50

10.30-13.50

8.45-12.25

11.20-13.50

8.45-12.05

Baka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-15.25

12.05-15.25

11.20-14.35

8.45-12.05

8-9.30

Bartoszuk Dawid

religia

----------

11:40-13:25

12:05-16:10

----------

15:15-16:50

Białous Maria

język polski

13.30-16.50

11.40-16.50

12.40-16

10.35-14.15

8.50-13.25

Bielonko Ewa

religia

13.05-14.35

10.30-12.50

8-12.05

11.20-16.10

8-11.15

Bogdan Beata

język angielski

10.35-14.15

8.50-12.25

10.35-14.15

11.40-14.15

10.35-13.25

Bołbot Andrzej

religia

----------

10:35-14:15

10:35-14:15

10:35-12:25

----------

Borowik Piotr

religia

9:45-12:50

----------

----------

11:40-13:25

9:45-11:15

Bronecka Ewa

wychowawca świetlicy

7.30-12.30

9.30-15

9.30-15

10.20-15.30

12-17

Chlabicz Ewa

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

14.40-17

12.05-15.25

13.05-16.10

8-11.15 b

Chudoń Małgorzata

język polski

14.25-16.50

11.40-15.10

8-13.25

8-11.20

8-12.25

Chylińska Agnieszka

historia / wos

8.50-12.25

14.15-17.40

10.35-13.25

8-12.25

8-13.25

Cimoch Alicja

edukacja wczesnoszkolna

13.05-16.10

11.20-14.35

8-10.30

8.45-11.15

13.50-17

Cutter-Ostrowska Marta

wychowanie przedszkolne

7-12

7-12

7-12

12-17

12-17

Cylwik Halina

wychowawca świetlicy

9.30-15

10.30-15.30

12-17

9.30-15

12-17

Czaban Katarzyna

plastyka / zajęcia artystyczne

15.15-17.40

13.30-17.40

8-12.25

12.40-14.15

8-12.25

Czarniecka Magdalena

terapia pedagogiczna

8.45-13.05

8-13.25

8-12.05

11.30-15.30

11.20-14.30

Czembrowska Aneta

psycholog szkolny

10.30-14.30

8-12

8-12

8-12

11.30-15.30

Dakowicz Mirosława

język angielski

9.45-13.25

9.45-15.10

12.40-14.15

11.40-15.10

11.40-14.15

Dawidowicz Adam

religia

----------

12.40-15.10

10.35-14.15

9-9.35

----------

Dmitruk Marzanna

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

8-12.05

8-10.30

11.20-12.50

11.20-15.25

Domagała Dorota

matematyka

8-13.25

8.50-14.15

12.40-16.50

8-11.20

8-11.20

Drobysz Zofia

edukacja wczesnoszkolna

12.05-14.35

8-12.05 b

13.50-14.35

11.20-14.35

11.20-13.50

Dunda Krystyna

gimnastyka korekcyjna / plastyka

13:30-15.10

8-11.20

12.40-16

8:50-9:35

12.40-15.10

Dzieniszewska Anna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-15.25

12.05-15.25

11.20-15.25

8-9.30

8-10.30

Dzieszkowska Katarzyna

język polski

8-10.30

8-13.25

14.25-17.40

8-10.30

8-10.30

Ejsmont Grzegorz

wychowanie fizyczne

10.35-15.10

8.50-13.25

13.30-17.40

8-11.20

10.35-12.25

Filkiewicz Katarzyna

terapia pedagogiczna

8.45-12.05

10.30-13.50

8.45-12.50

8.45-12.05

8.45-11.15

Garbaczewska Małgorzata

język niemiecki

8-14.15

12.40-14.15

12.40-14.15

8-10.30

8-14.15

Garbala Sylwia

język polski

9.45-15.10

8-10.30

8-11.20

13.30-17.40

13.30-16.50

Gołębiewska Marzena

język angielski

9.45-14.15

8.50-13.25

9.45-13.25

9.45-13.25

8-11.20

Gonczaruk Monika

język polski

8.50-12.25

8-11.20

11.40-14.15

11.40-15.10

8.50-12.25

Gorbacz Bożena

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

9.45-12.05

8-11.15

12.05-14.35

11.20-15.25

Grochowska Bożena

religia

10.35-16

11.40-13.50

13.30-16

9.45-13.25

10.35-14.15

Gromek Monika

wychowawca świetlicy

12-17

11.30-17

11.30-17

7-12

7-12

Gryguć Piotr

historia / wos

8.50-12.25

14.15-17.40

10.35-13.25

8-12.25

8-13.25

Gryko-Piaskowska Dorota

matematyka

8-12.25

9.45-14.15

8-10.30

12.40-16

12.40-17.40

Gudel Lila

wychowawca świetlicy

12-17

8-14

8-13

12-17

8-13

Hus Małgorzata

pedagog szkolny

8.15-12.45

12.30-17

8.15-12.45

12.30-17

8.15-12.45

Iwanicka-Krajewska Patrycja

edukacja wczesnoszkolna

13.50-17

12.05-13.50

8-10.30

8-12.05

14.40-17

Jackowska Beata

język polski

8-10.30

9.45-13.25

14.25-16.50

10.35-14.15

8-13.25

Jackowska Galina

bibliotekarz

8-15.30

11.30-17

8-14

8-14

12-17

Jakimiuk Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

10.30-13.50

13.05-15.25

12.05-14.35

8-12.05

8-10.30

Jedlińska Katarzyna

język angielski

12.40-16.50

8-11.20

8.50-13.25

8-11.20

12.40-17.40

Joszczyk Izabela

logopeda

8.50-14.30

8.30-12.30

8.30-12.30

10.30-13.30

9.30-11.30

Kalinowska Małgorzata

matematyka

13.30-17.40

15.15-17.40

8-10.30

8-12.25

8.50-14.15

Kardasz Marzena

fizyka

10.35-14.15

8-13.25

8-13.25

8-11.20

12.40-17.40

Karłuk Agnieszka

pedagog specjalny

8-15.45

13.45-15.15

11.30-16.05

13.45-17.30

11.30-17.30

Kiersnowska Renata

edukacja wczesnoszkolna

11.20-15.25

11.20-15.25

12.05-14.35

9.45-12.05

8.45-10.30

Kiryluk Adam

historia / wos

8-11.20

11.40-16

10.35-12.25

10.35-16

8-10.30

Kiryluk Anna

przyroda / biologia / etyka

11.40-14.15

8-12.25

12.40-14.15

15.15-17.40

10.35-16

Kłosowska Joanna

chemia

8-13.25

10.35-14.15

10.35-16.50

12.40-16

8-10.30

Kondracka Anna

bibliotekarz

9-17

11-17

8-12

8-12.30

8-15.30

Kondrat Barbara

bibliotekarz

8-13.30

8-12

8-15.30

8-17

8-12

Konicka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

13.50-17

13.05-15.25

14.40-17.45

8-11.15

Korneluk Małgorzata

matematyka

13.30-17.40

15.15-17.40

8-10.30

8-12.25

8.50-14.15

Korolczuk Elżbieta

historia

8-14.15

11.40-14.15

12.40-17.40

12.40-16

11.40-14.15

Korolkiewicz Iwona

geografia

8-13.25

11.40-14.15

8-14.15

8-11.20

13.30-17.40

Kosińska Elżbieta

wychowanie fizyczne

8-10.30

8-12.25

11.40-14.15

13.30-16.50

13.30-17.40

Kozioł Elżbieta

logopeda

8-14.30

8.20-12.30

8.30-13.30

10.30-13.30

10-12

Krasnowska Agnieszka

muzyka

9.45-14.15

15.15-17.40

11.40-17.40

8-9.35

11.40-14.15

Krętowska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

8-12.05

9.45-12.05

8-10.30

11.20-14.35

12.05-14.35

Kuczewska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

12.05-14.35

12.05-15.25

12.05-15.25

8-11.15

9.45-12.05

Kukiełka Barbara

edukacja wczesnoszkolna

8-11.15

8-12.05

8-10.30

12.05-14.35

12.05-14.35

Kusznerczuk Joanna

język polski

8-12.25

8-11.20

14.25-16.50

11.40-14.15

12.40-16.50

Kuźma Elżbieta

matematyka

8-12.25

9.45-14.15

8-10.30

12.40-16

12.40-17.40

Lenczewska Anna

psycholog szkolny

8-12

10.30-14.30

11.30-15.30

10.30-14.30

8-12

Leończuk Katarzyna

język angielski + wychowanie do życia w rodzinie

8-13.25

9.45-15.10

9.45-14.15

10.35-15.10

8.50-14.15

Litman Małgorzata

matematyka

8-11.20

8-11.20

13.30-16.50

9.45-13.25

8-13.25

Łabieniec Maria

geografia

8-13.25

11.40-14.15

8-14.15

8-11.20

13.30-17.40

Łuczaj Anna

język polski

8-13.25

8-10.30

8-11.20

14.25-17.40

13.30-16.50

Mackiewicz Natalia

matematyka

8.50-12.25

8.50-13.25

12.40-16.50

8-12.25

8-11.20

Makarewicz Beata

wychowanie fizyczne

11.40-14.15

8-13.25

14.25-17.40

8-13.25

10.35-13.25

Masalska Anna

matematyka

9.45-14.15

8-9.35

8-12.25

12.40-16.50

12.40-16.50

Matwiejuk Joanna

matematyka

9.45-14.15

8-9.35

8-12.25

12.40-16.50

12.40-16.50

Mężyńska Agnieszka

socjoterapia

8.45-14.05

8-12.20

10.15-14.25

10.20-12.30

10.20-14.30

Michałowska Joanna

edukacja wczesnoszkolna

13.05-16.10

12.05-14.35

8-11.15

8-12.05

13.05-16.10

Mieczejko Ewa

biologia

8-11.20

12.40-17.40

8-10.30

8-11.20

8-12.25

Mierzejewska Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

13.05-16.10

11.20-14.35

8-10.30

8.45-11.15

13.50-17

Monach Katarzyna

język polski

11.40-16.50

10.35-14.15

11.40-15.10

8-11.20

8-12.25

Moroz Joanna

matematyka

8.50-11.20

8-11.20

12.40-17.40

8.50-12.25

9.45-14.15

Nazaruk Halina

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

8-10.30

8-12.05

10.30-12.50

12.05-15.25

Niemyjska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

8-12.05

8-10.30

9.45-12.05

11.20-14.35

12.05-14.35

Niepokojczycka-Stefańczuk Anna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-14.35

8-11.15

13.50-17

12.05-13.50

9.45-13.50

Orzechowska Iwona

język angielski

10.35-12.25

11.20-15.10

10.30-13.25

8-12.05

8-14.15

Orzechowska Joanna

zajęcia techniczne

8-13.25

12.40-14.15

12.40-17.40

8-12.25

10.35-12.25

Osipczuk Urszula

zajęcia komputerowe / informatyka /

matematyka

11.40-14.15

12.40-15.10

8-12.25

8-12.50

10.35-15.10

Ostaszewska Agnieszka

wychowawca świetlicy

10.30-15.30

11-17

10.30-15.30

7-12

7-12

Oszczapińska Krystyna

bibliotekarz

8-14

8-14

11-17

8-15.30

8-12.30

Panasewicz Agnieszka

zajęcia komputerowe

8-11.20

11.40-15.10

8-13.25

11.40-16.10

8-10.30

Peczyńska-Raj Małgorzata

wychowanie przedszkolne

7-12

7-12

7-12

12-17

12-17

Perkowska Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

10.30-13.50

13.05-15.25

12.05-14.35

8-12.05

8-10.30

Perkowska Magdalena

język polski

8-11.20

9.45-14.15

14.25-16.50

11.40-13.25

9.45-14.15

Pieszalska Agnieszka

przyroda

15.15-17.40

13.30-17.40

8-12.25

12.40-14.15

8-11.20

Piętka Joanna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-15.25

12.05-15.25

11.20-14.35

8.45-12.05

8-9.30

Piotrowska Ewa

historia/wos

10.35-14.15

13.30-16

12.40-16.50

10.35-12.25

8-14.15

Podbielska Monika

język angielski

12.40-16.50

8-11.20

8.50-13.25

8-11.20

12.40-17.40

Pogorzelska Urszula

historia / wos

15.15-17.40

8-11.20

8.50-13.25

13.30-17.40

8.50-12.25

Prażych Magdalena

język niemiecki

10.35-15.10

8-11.20

9.45-14.15

10.35-14.15

8-12.25

Przeździecka Dorota

zajęcia komputerowe / informatyka

11.40-15.10

8-12.05

8-11.20

8-13.25

9.45-13.25

Ptaszyńska Bożena

język angielski

9.45-14.15

9.45-13.25

10.35-16.10

10.30-12.05

8-10.30

Pućkowska Dorota

pedagog szkolny

12.30-17

8.15-12.45

12.30-17

8.15-12.45

12.30-17

Rakowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

8-10.30

8-12.05

10.30-12.50

12.05-15.25

Rogińska Anna

chemia

8-13.25

10.35-14.15

10.35-16.50

12.40-16

8-10.30

Roszkowska Marta

język angielski

9.45-15.10

9.45-14.15

11.40-15.10

11.40-15.10

11.40-15.10

Rudnik Urszula

edukacja wczesnoszkolna

13.05-15.25

11.20-14.35

12.05-14.35

8-11.15

8.45-11.15

Rudzińska Elwira

edukacja wczesnoszkolna

11.20-13.50

8-12.05 b

13.50-17

12.05-14.35

11.20-13.50

Rzepnicka Teresa

religia

10.35-15.10

9.45-12.25

12.40-15.10

11.40-15.10

11.40-15.10

Rzędzian Anna

matematyka

8-11.20

8-11.20

13.30-16

11.40-14.15

10.35-15.10

Sadowska Beata

język polski

8.50-15.10

8-10.30

8-11.20

13.30-16.50

13.30-16.50

Samul Agnieszka

religia

11.40-14.15

10.35-16.50

10.35-12.25

12.40-15.10

12.40-16

Sarosiek Anna

język angielski

8.50-12.05

8-13.25

9.45-12.05

8-12.25

8-11.15

Sepko Marzanna

wychowanie fizyczne

11.40-15.10

11.40-15.10

8-13.25

14.25-17.40

10.35-14.15

Siemionczyk Eliza

pedagog specjalny

9.30-13.20

9.15-13.05

9.20-13.25

8.30-13.05

8.30-11.30

Simson Elżbieta

wychowawca świetlicy

8-13.30

12-17

12-17

8-13.30

12-17

Sindera Alina

edukacja wczesnoszkolna

8-11.15

8-12.05

8-10.30

12.05-14.35

12.05-14.35

Siwik Agnieszka

przyroda/biologia

13.30-15.10

8-12.25

12.40-14.15

12.40-16.50

10.35-15.10

Słowikowska Ewa

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

13.50-17

11.20-14.35

14.40-17.45

8.45-11.15 b

Smalkowska Wiesława

wychowawca świetlicy

7-12

7-12

7-12

11-17

10-15

Snarska Joanna

pedagog specjalny

11.15-14.30

12.15-15.15

8-12.15

10.55-14.25

11.05-14

Sokołowska Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

11.20-12.05

12.05-15.25

12.05-15.25

8-10.30

8-12.05

Stachijuk Anna

język polski

8-10.30

8-13.25

14.25-17.40

8-10.30

8-10.30

Stojak Danuta

wychowanie fizyczne / gimnastyka korekcyjna

13.30-15.10

13.30-15.10

8-15.10

11.40-14.15

9:45-14.15

Szlendak Katarzyna

język angielski

11.40-14.15

11.40-15.10

10.30-13.25

8-12.25

8.50-12.25

Szutkiewicz Marcelina

zajęcia komputerowe / informatyka

8-11.15

8-14.35

11.40-15.10

13.05-14.35

11.40-14.35

Śladewska Danuta

edukacja wczesnoszkolna

13.05-15.25

11.20-14.35

12.05-14.35

8-11.15

8.45-11.15

Śpiewak Marta

język hiszpański

13.30-17.40

12.40-15.10

11.40-14.15

12.40-15.10

----------

Tarasewicz Ewa

język niemiecki

8-10.30

8-11.20

8.50-13.25

8-14.15

11.40-15.10

Tomczuk Bogusława

język polski

14.25-16.50

11.40-15.10

8-11.20

8-11.20

8-12.25

Troc Irena

terapia pedagogiczna

9.45-12.50

10.40-13.50

9.45-13.50

8.45-12.05

8.45-12.05

Twardzik Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

12.05-14.35

12.05-15.25

12.05-15.25

8-11.15

9.45-12.05

Tyra Dorota

edukacja wczesnoszkolna

8-10.30

13.50-17

11.20-14.35

14.40-17.45

8.45-11.15 b

Ugolik Barbara

język polski

8-13.25

8-10.30

8-11.20

14.25-17.40

13.30-16

Walendziuk Agnieszka

religia

13.30-16

9-9.30

8-11.15

8-14.35

8-8.45

Walewska Marta

wychowawca świetlicy

12-17

7-11.30

7-13

12-17

10-15.30

Wanczewska Beata

edukacja wczesnoszkolna

13.05-16.10

12.05-14.35

8-11.15

8-12.05

13.05-16.10

Wanielewska Joanna

język polski

8-13.25

8-13.25

11.40-16

11.40-14.15

11.40-14.15

Wasilewska Hanna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-15.25

11.20-13.50

12.05-15.25

8-11.15

8-10.30

Wasilewska Renata

wychowanie fizyczne / edukacja dla bezpieczeństwa

8-12.25

13.30-17.40

11.40-14.15

13.30-17.40

14.25-17.40

Wasiluk Mariola

język angielski

15.15-17.40

10.30-13.25

11.20-14.15

8.50-13.25

8-13.25

Weiss Katarzyna

plastyka

12.40-15.10

8.50-12.25

12.40-15.10

8.50-13.25

11.40-14.15

Więckowska Agnieszka

religia

10.30-12.50

8-11.15

8.50-12.50

10.35-16.10

13.50-17.40

Wiktorowicz Agnieszka

zajęcia techniczne

8-13.25

12.40-14.15

12.40-16.50

9.45-14.15

10.35-13.25

Wilczyk Dorota

biologia

8-11.20

12.40-17.40

8-10.30

8-11.20

8-12.25

Wnorowska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

12.05-15.25

12.05-15.25

11.20-15.25

8-9.30

8-10.30

Wróblewska Edyta

przyroda

11.40-13.25

9.45-16

9.45-12.25

8-10.30

8-12.25

Wróblewska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

8-12.05

9.45-12.05

8-10.30

11.20-14.35

12.05-14.35

Zajączkowska Małgorzata

język angielski + chemia

8.50-13.25

9.45-12.25

10.30-12.05

8-13.25

8.50-12.05

Załuska Anna

język polski

11.40-16

10.35-15.10

9.45-16

8-10.30

8-12.25

Zarzecka Ewa

historia / wos

14.25-17.40

8-10.30

8.50-13.25

13.30-17.40

8-11.20

Zarzecki Andrzej

wychowanie fizyczne

10.35-14.15

14.25-17.40

8-12.25

8-13.25

12.40-15.10

Zawadzka Katarzyna

matematyka

12.40-16.50

13.30-17.40

8-12.25

8.50-13.25

8-9.35

Zdanuczyk Bożena

wychowanie fizyczne

14.25-17.40

12.40-16.50

8-11.20

11.40-13.25

8-12.25

Zdanuczyk Joanna

edukacja wczesnoszkolna

11.20-13.50

8-12.05 b

13.50-17

12.05-14.35

11.20-13.50

Zdzitowiecka Marta

edukacja wczesnoszkolna

8-11.15

8-12.05

8-10.30

13.05-14.35

12.05-15.25

Zielińska Ewa

matematyka

12.40-16.50

13.30-16.50

8.50-12.25

9.45-13.25

----------

Żak Magdalena

przyroda / biologia

11.40-13.25

8.50-12.25

11.40-14.15

12.40-16.50

8.50-12.25

Żukowska Jolanta

język polski

11.40-16.50

12.40-16.50

9.45-12.25

10.35-13.25

8-13.25

* b – zajęcia na basenie

Opracował Leszek Zega, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kalendarz
lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Licznik odwiedzin