PDFDrukujEmail

WYNIKI WOJWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

- ETAP REJONOWY -


Lista z wynikami

 

Prace do wglądu:


Prace z etapu rejonowego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi m. Św. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10, w następujących terminach:

 

17.01-środa – godzina 15:15 – 16:00 – sala 209

18.01- czwartek – godzina – 17:00 – 18:00 – sala 210

19.01– piątek – godzina – 15:30 – 16:30 – sala 209


Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.


Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do poniedziałku 5.02 włącznie) od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii. Przy obliczaniu terminów nie bierze się pod uwagę dnia, w którym dane zdarzenie miało miejsce.

 

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 7. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Prezydium wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Joanna Kłosowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego

Kalendarz
czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Licznik odwiedzin