Witamy na stronach

Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku


 

(UWAGA! Skalowanie wielkości czcionki można regulować poprzez kombinację klawiszy: Ctrl "+" powiększanie, Ctrl "-" zmniejszanie. Funkcja działa w większości przeglądarek internetowych)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest  Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II  w  Białymstoku reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły
  – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II  
  w Białymstoku
  , nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II  w Białymstoku.
PDFDrukujEmail
Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Etap Centralny III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

W dniach 1-3 marca 2019 w Warszawie odbywał się Etap Centralny III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Uczniowie z naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki i tytuł laureata.


Igor Demianiuk klasa III B gim., zajął 2 miejsce

Natalia Kiejzik klasa III E gim., zajęła 7 miejsce

PDFDrukujEmail

Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II”

w roku szkolnym 2018/2019

 

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.


Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”.

 

Lista szkół biorących udział w ogólnopolskim konkursie "Myśli Jana Pawła II"

 

Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

 

PDFDrukujEmail

KOMUNIKAT

dotyczy: obiektu sportowo-rekreacyjnego

 

Od 1 kwietnia 2019 roku

kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych

będzie czynny:


● od poniedziałku do piątku: w godzinach 1800 – 2200

● soboty i niedziele: w godzinach 1100 – 2200

 

W soboty i niedziele obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - zgodnie z regulaminem.

 

W dni świąteczne kompleks sportowo-rekreacyjny

będzie nieczynny:


 • 21 i 22 kwietnia 2019 r.
 • 01 i 03 maja 2019 r.
 • 20 czerwca 2019 r.
 • 15 sierpnia 2019 r.
 • 01 i 11 listopada 2019 r.
PDFDrukujEmail

OGŁOSZENIE!!!


1. Abonament obiadowy na miesiąc KWIECIEŃ 2019 r.

będzie kosztował:

41,60 zł - uczeń

81,64 zł - nauczyciel


2. Należność za obiad należy wpłacić w kasie szkoły w dniach:

18 - 22 Marca 2019

w godz. 730 – 1100 i 1230 – 1530


3. Wpłatę można dokonać przelewem na konto bankowe:


Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II, ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok

Numer konta: 28 1240 1154 1111 0010 3566 9394

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby
korzystającej
z posiłku, klasę ucznia korzystającego z posiłku,
miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

4. Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wpłata w późniejszych terminach, zgodnie z Zarządzeniem

Nr 25/SP45/2018 z dnia 25 września 2018r., nie będzie możliwa

1. Wpłatę można dokonać przelewem na konto bankowe:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok

Numer konta: 28 1240 1154 1111 0010 3566 9394

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej
z posiłku, klasę ucznia korzystającego z posiłku, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
PDFDrukujEmail

WYNIKI WOJWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

ETAP WOJEWÓDZKI


Lista z wynikami

 

Prace do wglądu:

Prace z etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi m. Św. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Łagodna 10, w następujących terminach:

 

05.03 - wtorek – godzina 17:45 – 18:15 – sala 209

06.03 - środa – godzina – 7:30 – 8:00 – sala 209

07.03 – czwartek – godzina- 17:15 – 17:45– sala 209


Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.


Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do piątku 08.03 włącznie) od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu, na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

 

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.


PDFDrukujEmail

Podsumowanie

 

Miejskiego Konkursu Literacko-Informatycznego

pt.: „Jak być bezpiecznym i odpowiedzialnym w sieci”.

 

GALERIA !

 

W dniu 04.03.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku odbyła się uroczystość podsumowująca Miejski Konkurs Literacko-Informatyczny pt.: „Jak być bezpiecznym i odpowiedzialnym w sieci”.

 

PDFDrukujEmail

Gra miejska „Ku Niepodległości 1918-1920”

 

 

W piątek 22 lutego 2019 r. uczniowie klasy VIII D, podzieleni na 2 grupy uczestniczyli w grze zorganizowanej przez IPN w Białymstoku na terenie miasta. Tak chcieliśmy uczcić 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości  przez miasto  Białystok. Gra była bardzo ciekawa, składała się z wielu działań, niestety było bardzo mroźno, co trochę utrudniało wykonanie zadań.  Ale udało się grupa 1 VIII d   zdobyła II Miejsce !!! Brawo !!!

 

PDFDrukujEmail

Akcja charytatywna

PRO SALUTE

 

W grudniu 2018 nasza szkoła brała udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie PRO SALUTE na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.

Więcej: Pro Salute

PDFDrukujEmail

 

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

zaprasza

wszystkich zainteresowanych Rodziców na

Drzwi Otwarte Szkoły

27 lutego 2019 roku

godzina 10.00, 13.00, 15.30

 

Więcej: Drzwi Otwarte Szkoły

PDFDrukujEmail

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych

w konkursie plastycznym

”Rób aniołki z wielką rozkoszą, bo one szczęście przynoszą”

 

Strona 1 z 41

Kalendarz
marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Licznik odwiedzin