MENU
Strona główna

ORGANY SZKOŁY
Dyrektor
Zastępcy Dyrektora
Rada Pedagogiczna
Pedagog i psycholog
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

ORGANIZACJA SZKOŁY
Schemat organizacji
Kontrola zarządcza
Organizacje szkolne
Plan lekcji
Podręczniki szkolne
Programy nauczania
Rekrutacja
 
AKTY PRAWNE
Statut
Regulaminy
Zarządzenia dyrektora

POSTĘPOWANIA
Zamówienia publiczne
Nabór na stanowiska urzędnicze

PORADNIK INTERESANTA
Druki do pobrania

 

 

 
 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
 

 

KONTAKT
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok,
ul. Łagodna 10,
tel. +48 85 66 44 680
e-mail:
zsi1@um.bialystok.pl,
 


Pokaż Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku na większej mapie

PATRON SZKOŁY


LINKI


DANE DO FAKTUR

 Zespół
Szkół Integracyjnych Nr 1
im. Świętego Jana Pawła II
15-757 Białystok,
 ul. Łagodna 10
tel. 6644680, fax 6540049
NIP 542-27-71-277,
REGON 052132333


Copyright 2011: ZSI1